Popis projektu

Stavba řešila bezbariérovost objektu SPŠ SS Tábor s vestavbou výtahu, nových rozvodů silnoproudu a slaboproudu, modernizaci odborných učeben a společných prostor.