Popis projektu

Stavba zahrnovala rozšíření výrobní haly společnosti ANTICORO spol. s.r.o. Tábor – Měšice, včetně příjezdové cesty a vsaku dešťových vod.