Popis projektu

Přístavba výrobní haly spol. UNIKO s.r.o. Pacov včetne zpevněných ploch areálu společnosti.