Popis projektu

Stavba zahrnovala:

  • přeložku sítí (voda, kanalizace, optický kabel, telekomunikace, parovod)
  • spodní stavbu pod kontejnery, zateplení kontejnerů a jejich napojení na veškeré sítě
  • úprava napojení kontejnerů na stávající objekt Alzheimercentra
  • řešení požární bezpečnosti pro získání požárního atestu budovy (požární schodiště, požární dveře a okno)
  • úprava vstupů na bezbariérové a vybudování WC pro invalidy