Popis projektu

Přestavba RD  vedoucí ke změně užívání na bytový dům s 6 bytovými jednotkami (bj.) zahrnovala kopletní rekonstrukci RD z padesátých let v ul. Štítného, Tábor s vytvořením 6 bj.

Společnost STAVBY D+H s.r.o. zajistila dle přání investora kopletní projektovou dokumentaci, vyřízení stavebního povolení s následnou kolaudací  bytového domu a se zajištěním potřebné dokumentace k rozdělení RD na bytový dům.