Popis projektu

Veřejná zakázka s názvem ,,Chodník Všedobrovice – Štiřín” zahrnovala výstavbu nových chodníků pro Obec Kamenici – Všedobrovice, Štiřín, vč. opěrných zdí, oplocení, veřejného osvětlení, zpevňování svahů geo buňkami a dopravní značení.